ensemble Fleder
English Svenska

Listen

  •    Peterson-Berger: Juninatt
  •    Farrant: Call to remembrance
  •    von Koch: Barndomsminnen
  •    Pärt: ur Passio
  •    Lindblad: En sommarafton
  •    Nielsen: Förunderligt och märkligt
  •    Trad: Ding, dong! Merrily on high

This text will be replaced